MITA002TX9781
Mitsubishi Alternator


BrandMIT

Unit of IssueEACH

Weight0.000kg

Intrastat8511500090

CoOJP

Property Value
BrandMitsubishi New
OEM OEM Reference BOM
MITSUBISHI A002TX9781
MITSUBISHI A2TX9781