VRG3629
REGULATOR


HUDD
14

BrandWOO

Unit of IssueEACH

Weight0.04kg

Intrastat8511900090

Property Value
Voltage (V)24
Slip Ring Size32
Circuit / Volt Set PointA/27.5
OEM OEM Reference BOM
BOSCH 0192053001
BOSCH 0192053002
BOSCH 0192053004
BOSCH 0192053007
BOSCH 0192053008
BOSCH 0192053027
BOSCH 1197311317
BOSCH 21221125
BOSCH 21221348
BOSCH 505059
BOSCH 9RC8090
BOSCH UCB402
BUTEC/PRESTOLITE AER1511
DAF 694072
DEUTZ 04701484
FIAT 4701484
FIAT 79022473
FIAT 9988935
FIAT/MARELLI 4701484
FIAT/MARELLI 64800004
FIAT/MARELLI 64800007
FIAT/MARELLI 79022473
FIAT/MARELLI 9988935
IH (INTERNATIONAL HARV.) 3079147R91
IH (INTERNATIONAL HARV.) 3097147R91
IVECO 9988935
KHD 1306480
LETRIKA (ISKRA) 11125004
LETRIKA (ISKRA) 11125055
LETRIKA (ISKRA) AER1403
LETRIKA (ISKRA) AER1507
LUCAS 21221125
LUCAS 21221348
LUCAS UCB402
MAN 81256016013
MAN 81256016017
MOTOROLA US 9RC8090
VALEO 505059
VALEO 9RC8090
VALEO NB412
VOLVO 244344
VOLVO 244426